Chào Mừng Bạn Đến Với Xaki Game.

Chúc các bạn có được niềm vui tại Xaki Game.
Tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được chúng tui giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Hãy Đăng Kí Để Có Được Quyền Lợi Của 1 Member!

Thân! 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Share | 

 

 Bản cập nhật ngày 05/04/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Bản cập nhật ngày 05/04/2010 MiniclockMon 03 May 2010, 8:11 pm

Kevin[F]
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

https://xakigame.forumvi.com

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Bản cập nhật ngày 05/04/2010

 
Digimon Master Online đã viết:

안녕하세요. 닷트 본부입니다.
다음 일정으로 서버 정기 정검 및 패치가 진행됩니다
내용 참고하시여 게임 이용에 불편 없으시기 바랍니다.

================================================================
■ 작업 일자 : 2010년 5월 4일 화요일
■ 작업 시간 : 오전 11:00부터 오후 2:00까지
■ 작업 내용 : 서버 정기 점검 및 패치
■ 업데이트 내용 :
================================================================

1. 디지몬 용병 계열 추가 안내
: 다음 내용의 용병 디지몬이 추가되었습니다
1) 두리몬 계열 완전체 추가
-. 폭탄몬
진화가능Lv : 25
성장: 완전체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: ME(메탈엠파이어)
/ 자연속성: 강철

스킬 1: 전기톱 / 속성: 강철 / 습득Lv: 25
스킬 2: 죽음의폭탄 / 속성: 화염 / 습득Lv: 31
진화 필요 에보류터: 3개

2) 텐타몬 계열 궁극체 추가
-. 헤라클레스캅테리몬
진화가능Lv : 41
성장: 궁극체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: Nsp(자연의생명),
JT(정글의용사) / 자연속성: 번개

스킬 1: 거대집게 / 속성: 번개 / 습득Lv: 41
스킬 2: 초음속공격 / 속성: 번개 / 습득Lv: 46
진화 필요 에보류터: 6개

3) 스타몬 & 카우보이몬 계열 궁극체 추가
-. 저스티몬
진화가능Lv : 41
성장: 궁극체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: ME(메탈엠파이어),
VB(바이러스헌터), WG(바람의수호자) / 자연속성: 빛

스킬 1: 엑셀펀치 / 속성: 빛 / 습득Lv: 41
스킬 2: 저스티스킥 / 속성: 빛 / 습득Lv: 46
진화 필요 에보류터: 8개

2. 5월 이벤트 진행 안내
: 다음 내용으로 5월 이벤트가 진행됩니다
1) 디지몬마스터즈 컴백이벤트
-. 내용
2010년 1월 이후로 게임내 접속하지 않은 회원에게
이벤트 기간 중 게임 내 접속하면 푸짐한 아이템을 지급해 드립니다.
설마...디지몬을 잊은건 아니겠지?

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 31일까지

-. 지급 아이템
가속부스터 30% 7일
빨간색 스포츠 운동화 7일
황금바나나 20개
디지소울차지 400 20개
피로회복제 20개
점프부스터(요코하마) 20개
점프부스터(서부지역) 20개
수수께끼 용병 디지몬 알

※ 해당 아이템은 게임 내 캐시창고를 통하여 지급됩니다.

2) 1년에 단 한번! 20% 폭탄 세일!
-. 내용
이벤트 기간중 전 품목 캐시 아이템의 가격을 20% 가격으로
구매하실 수 있습니다.

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 9일까지

3) 친구들과 함께 디지탈 세계로!!

-. 내용
이벤트 기간 중 신규 가입자에게 게임 내 목표만 달성해도
푸짐한 상품을 드립니다.
상품 지급 시 신규 가입때 기입한 추천인도 함께
상품을 지급받을 수 있습니다.
신규 가입 때 추천인 아이디 적는거 잊지마세요~

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 31일까지

-. 지급 아이템
> 신규 가입자 테이머 Lv 5 달성 시!
점프부스터(요코하마) 20개 / 치킨도시락 20개
/ 가속부스터 30% 7일
추천인: 점프부스터(요코하마) 10개 / 치킨도시락 10개

> 신규 가입자 테이머 Lv 10 달성 시!
점프부스터(서부마을) 20개 / 빨간색 스포츠 운동화 1일
/ 황금바나나 20개
디지소울차지 20개 / 피로회복제 20개
추천인: 점프부스터(서부마을) 10개 / 빨간색 스포츠 운동화 1일
/ 황금바나나 10개/디지소울차지 10개 / 피로회복제 20개

> 신규 가입자 테이머 Lv 15 달성 시!
원작 일반 복장 전신 아바타
추천인: 랜덤 아바타 선물 상자

> 신규 가입자 테이머 Lv 20 달성 시!
수수께끼 용병 디지몬알
추천인: 수수께끼 용병 디지몬알

※ 추천인은 신규 가입자가 게임 내 목표를 달성하여
홈페이지를 통해 아이템을 지급받기를 클릭하여
이벤트 상품을 지급받을 시 함께 지급받을 수 있습니다.

※ 지급 받을 시 게임 내 캐시 창고를 확인해주시기 바랍니다.

4) 맘껏 질러라!!!
-. 내용
5월 한달 간 디마캐시를 사용하신 분들을 추첨하여
푸짐한 상품을 드립니다

-. 기간
2010년 5월 1일부터 5월 31일까지

-. 상품
디지몬 변신 피규어 - 20명
게임스캐너 한정판 - 30명
디마캐시 1만원 - 50명

5) 캐시 백 이벤트!!!
-. 내용
5월 한달 간 매주 10명을 추첨하여 각 주마다 사용한 디마캐시
전 액을 돌려드립니다!!

-. 기간
2010년 5월 1일부터 5월 31일까지

6) 경험치 폭풍이 몰려온다!! 궁극체에 도전하라!!
-. 내용
이벤트 기간 중 습득 경험치 량이 30% 상승합니다

-. 기간
* 어린이날 특별 *
2010년 5월 5일 24시간 내내!!
1차: 2010년 5월 8일 ~ 5월 9일 오후 2시부터 오후 10시까지
2차: 2010년 5월 15일 ~ 5월 16일 오후 2시부터 오후 10시까지
3차: 2010년 5월 22일 ~ 5월 23일 오후 2시부터 오후 10시까지
4차: 2010년 5월 29일 ~ 5월 30일 오후 2시부터 오후 10시까지

7) 크기에 대한 스트레스를 날려버려라!! 디지몬 크기를 내 마음대로!!
-. 내용
이벤트 기간 중 게임 내 NPC 상점에서 판매되는 성장 열매를
사용하여 내 디지몬의 크기를 자유롭게 변경하자!!
최대 3배에서 최소 0.2배까지~!!

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 11일까지

※ 본 이벤트 아이템은 이벤트 기간 종료 후 모두 일괄 삭제 처리됩니다
※ 해당 아이템 사용 후 일정 시간이 지나거나 맵 이동 시 다시 본래의 크기로
되 돌아갑니다.
※ 해당 이벤트 아이템은 닷트본부[자판기], 요코하마 마을[홍예지엄마],
동쪽 마을[홍예지엄마], 서부 마을[머드프리지몬]에게서 구입하실 수 있습니다.
※ 크기가 커지거나 작아져도 능력치에는 영향을 미치지 않습니다.

8) 어린이날! 무슨 선물을 받게될까?
-. 내용
이벤트 기간 중 사냥 시 획득할 수 있는 어린이날 선물을 모아
닷트본부 이벤트 NPC 유키다루몬에게 가져다 주세요
캐시 아이템 등 다양한 아이템이 들어있는 랜덤 어린이날 선물상자를
지급받으실 수 있습니다.

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 11일까지

※ 본 이벤트 아이템은 이벤트 기간 종료 후 모두 일괄 삭제 처리됩니다

3. 캐시 아이템 추가 안내
-. 카우보이몬 & 스타몬 용병 디지몬 알이 추가됩니다
해당 용병 디지몬 알은 3단계 100% 부화 가능하며 알 스켄 시
적은 확률로 4단, 5단 해당 용병 디지몬 알을 획득하실 수 있습니다

4. 그 외 변경점 안내
-. 테이머의 랭킹 정보를 확인할 수 있는 기능이 추가되었습니다
테이머 선택 후 오른쪽 클리하여 <테이머정보>를 선택하시면 확인 가능합니다
-. 일부 디지몬의 기본 크기가 변경되었습니다
아트라캅테리몬 / 베르제브몬 / 아누비스몬 / 메탈에테몬
-. 디지몬 Lv 65 만 레벨일 시 경험치를 획득 가능하던 버그가 수정되었습니다
더이상 만 레벨일 시 경험치를 습득하실 수 없습니다

5. 게임 서버 보완작업
> 게임 서버 및 채널 안정화 작업
> 게임 DB 정리 및 백업
------------------------------------------------
여러분과 함께하는 디지몬 마스터즈
------------------------------------------------

==============================
Các tin tức chính:
==============================

* Digimon mới:

- Dòng Drimongemon:
Giromon: Perfect Level / Vaccine / ME.

- Dòng Tentomon:
H-Kabuterimon: Ultimate Level / Vaccine / NSP,JT.

- Dòng Starmon & Revolmon:
Justimon: Ultimate Level / Vacine / ME,VB,WG.

* Event Children Day:

- Kéo dài từ 04/05/2010 đến 31/05/2010
- Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật sau.

* Cập nhật Digitama trong Shop: Starmon,Revolmon (3/5: Scan 100%)

* Giảm giá Item trong Shop 20%.

* Chỉnh sửa kích thước: MegaKabuterimon, Beelzemon, Anubismon, MetalEtemon.

* Sao lưu DB.

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:
 

Bản cập nhật ngày 05/04/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Digimon World ::   :: Digimon Masters Online :: Guide & News-
Liên hệ -RSS - Lưu Trữ -Lên trên

Diễn đàn sáng lập bởi [FrAnS]
XakiGame được phát triển bởi Xaki Group.
Diễn Đàn Game Thủ : XakiGame
Powered by phpBB2® Version 2.0
Copyright ©2009 - 2010, Forumotion.Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất